TYRESÖ

Det äldsta kända namnet på området Tyresö är Thyrisedhe, som omnämns i en överlåtelseskrift från strax innan år 1364. Senare texter refererar till området som Törsöö och Tÿrsöö. Under stormaktstiden byggdes ett slott, en kyrka och flera tidiga industrier för tillverkning av krut, textiler och annat för militära behov. I övrigt förblev Tyresö framför allt en landsbygd fram till första hälften av 1900-talet, då delar av området bebyggdes med sommar- och fritidsstugor. Under 50- och 60-talet började permanenta bostäder och stadsbebyggelse att uppföras i samband med miljonprogrammet. 

Bollmora och Tyresö räknades som separata orter fram till 1970-talet, då de ansågs ha växt ihop. Idag räknas hela kommunen som hopvuxen med Stockholm, liksom många andra mindre orter runt huvudstaden. På vilka sätt har urbaniseringen förändrat deras karaktär, och vad kan hända i framtiden?

Miljö och klimat
En tredjedel av kommunens areal består av skyddade naturområden, och vid gränsen mot Haninge ligger Tyresta nationalpark. År 1999 bröt en skogsbrand ut i parken och drygt tio procent brann ned. När extremväder blir vanligare ökar risken för långa torrperioder, samtidigt som tidigare effektiv bekämpning av småbränder har lett till att mer ris och annat lättantänt material täcker marken. När framtida bränder väl bryter ut kan de därför bli svårare att hantera.

Bild 1
“Törsöö” kyrka och slott 1670-1674.
Upphovspersoner: Erik Dahlbergh & Nicolas Perelle. PD, RAÄ. Bilden är beskuren.
Sök på “Törsöö, Rosenhanesamlingen” i Arkivsök.

Bild 2
Skogvaktarstugan vid Tyresö slott.
Fotograf: Marika af Trolle.