Refractions 

av

Aprill Wise Spendrup

Nacka, Glasbrukssjön 2023
.

Projektet Glasbrukssjön
För att belysa en plats av betydelsefull kulturellt intresse och relevans till vår lokala miljö och klimatförändringar
.
Det glasrörliga konstverket – Refractions
Det rörliga konstverket, frestande, vackra, farliga och vassa glasbitar som symboliserar vattnets och havets färger. Blått och grönt vävt tillsammans med speglar för att påminna oss om att det är dags att agera för att göra en förändring. Och i mitten en varning, en röd triangel. Alla dessa små glasbitar dinglar och dansar på tunna, sköra trådar, skapar musik i brisen och lyfts högt mot den tidiga sommarhimlen framför sjön, Glasbrukssjön. Glasets kittlande ljud, som rör sig tillsammans och försiktigt slår mot varandra, ackompanjeras av speciellt komponerad musik för evenemanget. Musiken börjar långsamt, tyst, sökande och integrerar ljuden av glas och droppande vatten. Sedan utvecklas den med avlägsna ljud av ”Solen Glimmar blank och Trind”, som om Bellman själv passerade på en båt i Skurusund, på väg till Boo Gård eller någon av de många värdshusen längs Skurusund. Sedan tonar den tyst bort i fjärran, som om den aldrig funnits.
.
Glasbrukssjön
På 1700-talet var den lilla glasfabriken i Lilla Björknäs en betydelsefull industri som tillverkade glasflaskor, fönsterrutor och speglar för den ständigt växande staden Stockholm. Fabriken drevs med vatten från Glasbrukssjön på väg till det närliggande Skurusund. Det fanns gott om trä för att elda i ugnarna och specialiserad arbetskraft importerades i form av glasblåsare från Tyskland. Det var mycket enkelt att ta glasprodukterna några hundra meter från fabriken till lastbryggan i Lilla Björknäs i Skurusund. Transport via land var farlig, svår och tidskrävande, så det föredrog att transportera varor via havet, floder eller sjöar. Vattnet var en förbindelseväg och mycket viktigt för utvecklingen av industrin. Skurusund var en mycket trafikerad vattenväg, nära staden med många värdshus längs vägen, så det var inte ovanligt att se Bellman, den berömde trubaduren, spela gitarr på en av båtarna på sommaren, på väg till Boo eller Lännersta Gård.

.
Klimatförändringar
Ja, vi lever farligt! Vi behöver sätta på en stark broms för de rasande, negativa förändringarna i vårt klimat och noga överväga allt vi kan göra som individer, som en nation och som en värld. Glasbrukssjön och Skurusund är lika sköra som alla vattendrag och öar i vår skärgård. Vi är i fara förhöjda vattennivåer, skogs- och gräsbränder även i vår lilla del av världen. Vi lever i ett mycket stort växthus, ett Kristallpalats, men hur länge? Och som vi säger, ”Människor i glashus bör inte kasta stenar”.

Ett särskilt tack till:
Sebastian Spendrup för att ha komponerat oförglömlig musik,
Ringstöms Glas i Stockholm
Nacka Hembygdsförening – Henrik Edelstam
Bo Hembygdsförening – Magnus Sjöstedt
.
Aprill Wise Spendrup är en konstnär som arbetar med olika tekniker; olja, tempera, akryl, akvarell och collage. Aprill beskriver att det som alltid är starkt närvarande är det koloristiska mötet med olika former som leder till ett bildresultat. ”Det kan vara en resa i bildens egen verklighet som egentligen tar över från den verklighet omkring oss men ändå påminner om någonting vi känner igen fast på ett nytt sätt”.

Aprill Wise Spendrup kommer ursprungligen från England där hon studerade Interior Design och keramik på Bath College of Education and Design och sedan tog hon en kandidat i Educational Psychology och pedagogik. I Sverige har Aprill studerat oljemåleri med konstprofessorn Georg Suttner på Gerlesborgsskolan i Bohuslän, i Frankrike och på Lidingöakademi. Andra viktiga lärare har varit Olle Kåks och Inger Wallertz. På den teoretiska sidan blev det Konstvetenskap till C nivå, Stockholms Universitetet, där hennes tes handlade om Offentlig konst. Aprill har ställt ut i Frankrike, Spanien, Kulturhuset i Stockholm, olika gallerier i Stockholm, Skåne och på Koster. Aprill undervisar och håller även måleriworkshops på Kulturveckan i Naturum sedan 2021. Det kommer i år också (v.44 2023) ställas ut på Koster och Bohuslän som är mycket viktiga platser för Aprill både konstnärligt, musikalisk och socialt. Hon arbetar kulturellt på många planer med både barn och vuxna, i Stockholm och på Koster där Aprill har byggt en ny ateljé, galleri och workshop på Alnäsvägen 2.

Läs mer om Aprill Wise Spendrup konstnärskap här:  https://bit.ly/3ELKzWC 

Se konstnärssamtalet här: https://youtu.be/hKW4I1Wyy14

Aprill arbetade med ett kulturarv i Nacka kommun inom projektet eyelander.