HANINGE
Haninge sträcker sig från mitten av Södertörn ut till skärgården, och landskapet växlar därför mellan kuperad skogsmark, jordbruksmark och kuststräckor. Namnet Haninge kommer från namnet på skogen Hanveden, och har bildats av han som syftar på orre- och tjädertuppar och inge; ett mycket gammalt suffix som betyder tillhörighet i största allmänhet. Tjädern och orren finns avbildade på flera runstenar som hittats i området.

Haninge växte från 16 000 till 59 000 invånare mellan 1960 och 1980 genom uppförandet av flera nya bostadsområden, däribland Brandbergen och Jordbro. Samtidigt har flera områden i kommunen haft kontinuerlig bebyggelse sen förhistorisk tid. I södra delen av Haninge löper också Dalarövägen, som var en viktig färdväg mellan Stockholm och skärgården under 1600- och 1700-talet.

Miljö och klimat
En snabb befolkningsökning leder ofta till att naturmiljön får ta ett steg tillbaka, men skillnaden kan vara stor beroende på vilken typ av bebyggelse som uppförs. Villor tar upp mer plats per hushåll jämfört med lägenheter, samtidigt som stadsplaneringen avgör hur nödvändiga bilar och långa körsträckor blir för invånarna. Hur ser det ut där du bor?

Bild 1
Häringe säteri 1670.
Upphovspersoner: Erik Dahlbergh och Jean Le Pautre. PD, RAÄ. Bilden är beskuren.
Sök på “Rosenhanesamlingen” i Arkivsök.

Bild 2
Haninge köpcentrum 2011.
Fotograf: Bengt A. Lundberg. CC-BY 4.0, RAÄ.
Sök på titel: Haninge och informationstyp: bild i Arkivsök.