Sveriges invånare är mer intresserade av att veta mer om Europas kulturarv än EU:s invånare i genomsnitt. I höstas genomförde Eurobarometern en opinionsundersökning på uppdrag av EU för att ta reda på hur EU’s medborgare ställer sig till frågor om kulturarv.

Statistiken visar att 82% av de tillfrågade i Sverige vill veta mer om Europas kulturarv, motsvarande siffra i EU är 68%. Hela 56% av svenskarna menade även att de regelbundet besökte platser eller evenemang med kopplingar till det europeiska kulturarvet! Motsvarande sifra i EU är 31%.

46% av de tillfrågade svenskarnas anser att ett hinder för att ta del av kulturarvsplatser och evenemang är tidsbrist. Är du en av de personer som tycker det är intressant med kulturarv tipsar vi om vårt evenemang, Europaåret för kulturarv 2018, där vi tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Region Gävleborg och Sveriges Hembygdsförbund kommer berätta mer om vårt gemensamma kulturarv.