MCP Broker2018-08-16T14:49:04+00:00

MCP Broker

“Brokering Migrants’ Cultural participation” (MCP Broker) är ett projekt som fötts fram ur PIE’s Intercultural Practice Exchanges (2009-2012), projektets engagemang i EU engagemanget i EU:s medlemsstaters expertgrupps arbete kring kulturell diversitet och interkulturell dialog, och forskningen som tagits fram av Migration Policy Group, en organisation med erfarenhet inom planeringsverktyg med vilka kartläggs framsteg inom integrationsutveckling och mångfald.

De statliga kulturinstitutionerna spelade en viktig part i konsolideringen of Europeiska nationalstater, vilket omfattade uppfattningen om homogena nationella kulturer. Teater, opera och balett hus, konsert anläggningar samt museer hjälpte till att fånga vad är Spanskt,Nederländskt, Danskt, osv… Eftersom Europas samhällen bygger på mångfald och individens komplexa identitet har fått bättre erkännande och verkligheten av migrationen till Europa har blivit politisk bekräftat. Kulturmyndigheterna behöver starta från deras egna traditionella auktoritära roller och bli mäklare för samhällets mångfald. De behöver öppna sig själva för nyanlända till samhället både som mottagare av kulturella företeenden men också som kulturella producenter och aktörer. Kulturmyndigheterna behöver anta demokratiseringen av kultur och alla människors mänsklig rättighet, vilket betyder att kulturen ska vara tillgänglig för alla att både ta del av och deltaga i. Dessutom, från en skattebetalares perspektiv, de behöver rättfärdiga användandet av skattemedel genom att erbjuda ett stort spektrum som avspeglar de som bidrar till statens budget.

MCP Broker är ett projekt som åsyftar  till att förstärka och stimulera kulturell deltagande av migranter genom att förbättra förmågan hos de lokala kulturmyndigheterna att interagera med dem. Kulturmyndigheterna är del av det mottagande samhället, vilket behöver leva upp till de utmaningarna som hantera  kulturell mångfald och försäkra interkulturell integration. Centralt till dessa uppgifter är förbättningen of interkulturell kapaciteten hos kulturmyndigheterna genom att diversifiera deras arbetslag och bestämmande st

Målsättning

  • Att främja engagemang hos mottangande samhällen genom interaktioner med migranter, grundat på en ömsesidig respekt för rättigheter, skyldigheter och olikheter.
  • Att försäkra likabehandling och stärka mångfaldshantering i allmänna och privata arbetsplatser, tjänster, provisioner, utbildning, media och andra viktiga delar av samhället.

Resultat

  • Verktyg för integration: Utveckling av ett utvärderingsverktyg för att kunna hantera sektorns behov att främja integration på olika nivåer
  • Förberedande forskning med 10-15 olika kulturinstitutioner från åtminstone 6-7 Europeiska länder för att analysera handledningen av kulturell mångfald inom dessa institutioner men också definiera de hinder och behov som finns för interkulturell integration.
  • Utvecklande partnerskap (Learning Partnerships) för att utbilda kultursektorn och andra aktörer i hur främja integrationen. Learning Partnerships kommer att utvecklas mellan kulturella institutioner och civilsamhällsorganisationer som bygger på migranternas självorganisering; mellan kulturella institutioner och arbetsförmedlingsaktörer: men också mellan kulturinstitutioner och skolan.
  • Testa din organisation! Använd MCP Broker bench-marking tool för att testa hur mångfalden ser ut på din kulturorganisation. Använd verktyg här.

Läs mer om projektet på MCP Brokers hemsida. 

Finansiär
MCP Broker is financially supported by the European Integration Fund (Community Action) of European Commission DG Home Affairs.