EU-valet 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet, ett val där man röstar fram de parlamentariker man vill ska representera Sverige de kommande fem åren. Eftersom Europa står inför många stora utmaningar som till exempel klimatförändringar, ungdomsarbetslöshet och hotade mänskliga rättigheter, är det ännu viktigare nu än tidigare att göra sin röst hörd. För att värna om den demokrati vi är vana vid är det viktigt att rösta och ta ansvar för vår gemensamma framtid.

EU grundades efter andra världskriget då flera länder började samarbeta ekonomiskt och politiskt för att bevara den fred som skapats. Genom åren har EU:s verksamhet ökat, både vad gäller antalet länder och samarbetsfrågor. Men det EU vi skapat är inte oåterkalleligt utan något vi måste jobba för att behålla, något som folkomröstningen om Brexit ger bevis på. Valdeltagandet i Sverige för EU-valet 2014 låg på cirka 50 procent av befolkningen, något som vi kan förbättra inför valet 2019.

I valet 2019 kommer vi tillsammans med resterande Europa att välja 705 parlamentariker från EU:s alla medlemsländer varav 21 ledamöter är representanter från Sverige. Tillsammans beslutar de om nya lagar och regler liksom EU:s budget tillsammans med ministerrådet, något som påverkar EU:s över 500 miljoner invånare och världens största marknad.

EU-valet, liksom riksdagsvalet, innebär en stor möjlighet för individen att påverka utvecklingen i sin omvärld. Detta på grund av att den politik som förs har en betydande roll också för den svenska politiken och för vår vardag. Ungefär hälften av riksdagens lagstiftning behandlar frågor som beslutas på EU-nivå.

Det sker framsteg i flera viktiga frågor som Europaparlamentet arbetar med, som exempel på vad som genomförts under mandatperioden mellan 2014–2019:

Att rösta i EU-valet fungerar på samma sätt som att rösta i valet till riksdagen. För att kunna rösta behöver man vara svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige. Man kan också vara medborgare i något annat av EU:s medlemsländer, alternativt vara folkbokförd i Sverige och anmält sig till röstlängden.

Vill du engagera dig i EU-valet och vara med och bidra till ett ökat valdeltagande? Registrera dig på #denhärgångenröstarjag och få mer information om hur du kan bidra!

Information i korthet 

Rösträtt i EU-valet
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

svensk medborgare och är, eller har, varit folkbokförd i Sverige.
medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden

När röstar man?
Förtidsröstningen öppnar den 8 maj och du kan rösta fram till valdagen den 26 maj. Vallokalerna är öppna mellan 08.00 och 21.00 på valdagen och röstsedlar från alla partier kommer att finnas tillgängliga.

Mer information:

ENGAGERA DIG I EU-VALET!
ALLT OM EU-VALET 2019
What Europe does for me!
#EUANDME
8 SAKER DU BEHÖVER VETA OM EU