Europaparlamentet laddar upp inför EU-valet i maj 2019. Ett av initiativen som tagits för att att informera om valet och visa exempel på hur EU gör skillnad är kampanjen #EUandME. Inför kampanjen har fem filmer tagits fram utifrån temaområderna Digitalt, Rörlighet, Hållbarhet, Färdigheter och Företag och Rättigheter.