Gülbeden Kulbay – Allt jag har offrat

Verk: Allt jag offrat
Typ:  Performance, 2022
Om verket: ”Allt jag har offrat” är ett performanceverk baserat på berättelser från personer konstnären träffade under residensperioden. Samtalen har berört teman som förluster, förväntningar, drömmar och motstånd. Dessa berättelser har sedan tolkats till målningar som kommer sammanflätas i performancet under vernissagen.

Biografi
Gülbeden Kulbay är en mångfacetterad och bottnad konstnär baserad i Stockholm. Hon arbetar med kroppen och den personliga berättelsen som grund, material och verktyg i sina community- och performance konstverk. Hon är verksam som konstutövande och lärare i performancekonst, nationellt och internationellt.

Videon ovan är en nedklippt version vår inspelning av det perfomance som Gülbeden genomförde på plats under vernissaget av den fysiska versionen av denna utställning.

Woven Network Sweden är ett projekt som syftar till att lyfta fram och undersöka kvinnliga röster och erfarenheter i Sverige kring Covid-19 pandemin. En pandemi som har belyst den ovissa situation som både konstnärer och kvinnor möter i samhället.

Sen i december 2021 har de fyra konstnärer skapat varsitt verk som på olika sätt undersöker eller speglar kvinnliga röster och erfarenheter i Sverige kring Covid-19 pandemin. Projektet ska spegla typiskt kvinnliga roller i samhället som är fortsatt både undervärderade och underbetalda. Roller som fylls av kvinnor som är politiskt, socialt och ekonomiskt underrepresenterade. Projektet ingår i en ny satsning initierad av Intercult i samband med de europeiska samarbeten där konsten används som en nyckel till social förändring såväl lokalt som globalt.
Om du vill lära dig mer om Woven Network Sweden och konstnärerna som deltagit kan du göra det här

Woven Network Sweden administreras av Intercult och finansieras av Kulturrådet.