SMart är ett gemensamt produktionshus för frilansare och projekt. Produktionshuset hjälper dig som frilansare eller er som grupp med administration och ekonomi för att du/ni ska kunna fokusera på dina uppdrag.  Smart är en icke vinstdrivande organisation och finns i nio länder i Europa

Med Smart kan du:

  • Fakturera egna uppdrag
  • Fakturera som grupp 
  • Söka kulturstöd, själv eller som grupp
  • Hantera egna och gemensamma projekt 

Så här funkar det: Du registrerar dig och blir då anställd av Smart under dina projekt vare sig det gäller dina fakturerade uppdrag eller projekt med kulturstöd.
Vi fakturerar för de uppdrag som du/ni utfört och betalar ut lön till dig/er (om ni är en grupp). Som arbetsgivare sköter vi betalning av skatter och sociala avgifter.
Med Smart kan du söka och hantera kulturstöd; från ansökan och projektbudget till utbetalning av löner och projektkostnader.
Smart är även specialiserade på administration av på internationella uppdrag och samarbetsprojekt.
Registrera dig idag och få kontakt med din personliga handledare. Handledarna på Smart har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med kulturprojekt.

Hemsida