Intercult är en av 12 samarbetspartners i projektet ’Theatre in Palm’, det första plattformsprojektet från Kreativa Europa avsett för scenkonsten!

Theatre in Palm (TIP) kommer mellan 2022–2025 att etablera en digital plattform för yrkesverksamma inom scenkonsten som kan vara en språngbräda för europeiska utbyten och interkulturellt samarbete. Projektets främsta mål är att gynna nyetablerade scenkonstnärers utveckling samt att utvidga nätverk och samarbeten mellan de olika projektmedlemsländerna. Detta banbrytande projekt koordineras av Turku UAS. Förutom Sverige deltar kulturella organisationer och teatrar från Italien, Irland, Spanien, Portugal, Nederländerna, Grekland, Belgien, Cypern, Rumänien och Bulgarien.

Theatre in Palm kommer att rikta ett ljus på nyetablerade europeiska scenkonstnärer och deras verk, vilka kommer att synas utanför deras nationella gränser. Detta underlättar för andra yrkesverksamma att ta kontakt med nya scenkonstnärer och publiker. I längden ser vi att cirkulationen av scenkonstnärer och deras verk genererar nya och mer hållbara offentliga platser för att uppleva kultur på. På detta sätt är TIP ett publikfrämjande projekt som höjer tillgänglighet och delaktighet i kulturella evenemang både lokalt och internationellt. 

De deltagande scenkonstnärerna kommer att få ta del av en interaktiv karta som kan guida dem i vart – och hur långt – de vill ta sina karriärer. De erbjuds råd och stöd, arbetslivserfarenhet och inspiration, både från lokala och internationella aktörer.

Aktiviteter Intercult kommer att erbjuda under projektet:

 • Digital, hybrid och fysisk residens
  Residenserna kopplar 20 nyetablerade svenska scenkonstnärer med deltagare från ett utvalt medlemsland (“duo”).  Erfarna handledare organiserar och guidar arbetet som ger upphov till fördjupade internationella samarbeten och ömsesidigt utbyte mellan deltagarna.
  .
 • “Go and See” mobiliteter
  Intercult är värd för representanter från medlemsorganisationer och arrangerar ett program av studiebesök och aktiviteter som upplyser om svensk teater och kultur. Intercult besöker även medlemsländers verksamheter för att skapa djupare kontakt och samband mellan våra ömsesidiga arbetsmetoder.
 • ”Digital Coffee talks”
  Intercult kommer att arrangera och bjuda in till två interaktiva webbinarium som utforskar den digitala scenkonsten: hur den ser ut idag, dess möjligheter och dess utmaningar.
 • ”European Theatre Labs”
  Intercult organiserar 6 workshops/träningstillfällen på lokal nivå. Ämnen kommer att väljas individuellt av konstnärliga ledare och experter. Dessa tillfällen ger deltagarna, nyetablerade scenkonstnärer, möjligheten att utbyta nya kontakter, metoder och vidareutvecklas inom sitt område. 
 • “Theatre Academy”
  Under augusti 2024 kommer Intercult att arrangera ett utbildningstillfälle riktat till nationella och internationella nyetablerade scenkonstnärer. Som arrangör bjuder Intercult in experter som leder programmet. 
 • “Theatre movement”
  Intercult organiserar 5 lokala föreställningar som resultat av projektsamarbetet. Genom en öppen scen och produktion av nyetablerade scenkonstnärer är målet att presentera samhällsfrågor som konstnärerna valt att lyfta. 

Projektet kulminerar i internationella teaterföreställningar och festivaler “Theatre Roadshow” i de olika länderna, samt i ett digitalt arkiv som samlar alla föreställningar och nyttig information “Theatre Repository”.  

Med scenkonsten nära hjärtat deltar Intercult med stor entusiasm i detta projekt. Sedan länge har Intercult varit del av liknande projekt, bland annat SEAS: Baltikum/Adriatico & Second Wave, en serie kulturaktioner och vandrande festivaler i Europa mellan två hav och i 13 olika hamnstäder; PARC, uppbyggnaden av utbildningscentrum för yrkesscenkonst i Palestina; samt Baltic Audience Links, ett internationellt projekt om publikutveckling i Östersjöregionen. Som organisation vet vi att internationella samarbeten inom kultur kan ge upphov till tidigare outforskade uttryck och möjligheter som driver kulturen framåt.

.

Håll dig uppdaterad genom att följa projektets sociala kanaler

 

FB Intercult              IG IC

Besök Theatre in Palms hemsida för kommande möjligheter och OPEN CALLS 

Projektet Theatre in Palm 12 plattformspartners:

Turku University of Applied Sciences, Finland

Intercult, Sverige

Fondazione E35 per la progettazione internazionale, Italien

Smashing Times Theatre company, Irland  

  LEMONGRASS COMMUNICATIONS, Spanien

   JÁIT – international theatre, Portugal

                 Stichting ZID, Nederländerna 

     CUBE, Grekland

European Theatre and Film Institute, Belgien

THOC Cyprus Theatre Organisation, Cypern 

     Homemade Culture, Rumänien

    Oecon Group, Bulgarien