Creative Waves

2021-09-16T12:24:36+00:00

Intercult Productions - Projektledare, tillsammans med Euroregion Baltic, Baltic Sea Cultural Center i Gdansk, Estonian Women's Studies and Resource Center (ENUT) och aktivister från Kaliningrad Oblast genomförde BSR-samhällens motståndskraftprojekt. Projektets mål är att ge representanter för utsatta grupper: kvinnor, ungdomar och invandrare en känsla av identitet, kontinuitet och tillhörighet och förse [...]