Theatre in Palm

2022-12-09T09:07:23+00:00

Intercult är en av 12 samarbetspartners i projektet ’Theatre in Palm’, det första plattformsprojektet från Kreativa Europa avsett för scenkonsten! Theatre in Palm (TIP) kommer mellan 2022–2025 att etablera en digital plattform för yrkesverksamma inom scenkonsten som kan vara en språngbräda för europeiska utbyten och interkulturellt samarbete. Projektets främsta mål är [...]

Theatre in Palm2022-12-09T09:07:23+00:00

Skapa Scenkonst med VR

2022-12-05T14:31:26+00:00

“Skapa Scenkonst med VR”! Intercults nya kurs som består av tio dagars utbildningstillfällen under våren 2023 i Stockholm uppdelade på 1-2 dagar per tillfälle. Här får deltagarna tillsammans med konstnärliga handledare pröva hur och om VR-tekniken kan fylla ett behov i kulturbranschen. Under denna kurs undersöker vi frågorna: Vilka möjligheter finns [...]

Skapa Scenkonst med VR2022-12-05T14:31:26+00:00

Eyelander

2022-12-09T08:23:09+00:00

Eyelander är ett projekt som för samman konstnärer i Stockholm i en diskussion om kulturarv och klimatförändringar. Dels är det en digital utställning som sprider sig ut över 10 kommuner i Stockholm genom 10 platsspecifika konstnärliga interventioner, dels är det ett forum för diskussioner om kulturarv, klimatet och digitala verktyg i [...]

Eyelander2022-12-09T08:23:09+00:00

Creative Waves

2022-05-25T15:38:45+00:00

"Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change" är ett årslångt projekt som stöds av CBSS Project Support Facility. Det är ett samarbete mellan partners från Sverige (Intercult Productions – ledare), Polen (Baltic Sea Cultural Center i Gdańsk) och Estland (Estonian Women's Studies and Resource Centre ENUT). I projektet har vi också [...]

Creative Waves2022-05-25T15:38:45+00:00
Till toppen