Skapa Scenkonst med VR2023-09-16T20:33:10+00:00

“Skapa Scenkonst med VR”! Intercults nya kurs som består av tio dagars utbildningstillfällen under våren 2023 i Stockholm uppdelade på 1-2 dagar per tillfälle. Här får deltagarna tillsammans med konstnärliga handledare pröva hur och om VR-tekniken kan fylla ett behov i kulturbranschen. Under denna kurs undersöker vi frågorna: Vilka möjligheter finns det för VR, inom 360-filmning, och kan det förstärka kulturupplevelser?

Kursen är baserad på praktiska exempel och produktion, handgriplighet alltså “learning by doing”, och under utbildningsperioden kommer deltagare med stöd av konstnärliga ledare att:

  • Planera, spela in och redigera filmer med 360-kamera
  • Möta inspirerande VR-kreatörer inom dans, teater och kulturupplevelser.
  • Lära sig mer om distribution, publikarbete och marknadsföring av VR-producerat konstmaterial.

Exempel på vad VR kan tillföra och användas inom scenkonsten:

  • Skapa nya sätt att sprida sin konst på.
  • Förlänga en scenkonstupplevelse.
  • Visualisera rörelse i rummet.
  • Tillgängliggöra scenkonst för de som inte kan delta fysiskt.
  • Överbrygga gapet till en ny målgrupp.

Intercult har sen länge arbetat med digital innovation och digitala verktyg. Nu vill vi förstärka vårt pågående Erasmus+ projekt Bridging Digital, som är ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att undersöka och prova ut digitala verktyg som kan användas av konstnärer i olika sammanhang; kulturarv, arbete med story telling, podcasts och VR scenkonst. Där det övergripande syftet är att överbrygga den digitala klyftan i kultursektorn.

Workshopen fyller ett viktigt samtida behov. Pandemin har lett till större press på att uttrycka sig digitalt, samtidigt som det finns ett kunskapsglapp om digitala resurser mellan större och mindre kulturaktörer i Sverige. Med kursen vill vi bidra till ökade färdigheter bland professionella inom scenkonst att gestalta kulturproduktion i VR.

Ökad digital kompetens har flera fördelar. Det tillgängliggör kulturupplevelser för målgrupper som av olika anledningar har svårt att uppleva kultur på plats. Det förlänger scenkonstupplevelsen och leder till att nya mediumspecifika möjligheter utforskas. Det sprider kunskap och råder bot på missuppfattningar. Ett exempel på det sistnämnda är att VR är kostsamt och invecklat, trots att utrustningen blivit allt billigare och mer användarvänlig under det senaste årtiondet. Intercult vill motverka den här typen av hinder och farhågor som kan göra mindre konst- och kulturaktörer tveksamma till att ta steget in i virtuellt kreativt skapande.

Vi på Intercult vill stödja de som verkar i framkanten av konstnärlig teknologisk utveckling och vi ser verkligen fram emot att uppleva vad kursens deltagare kommer att skapa med VR!

Följ kursens resa genom våra sociala medier

FB Intercult              IG IC

_

Medfinansierat av

Ladda ner Kulturrådets logotyp - Kulturrådet

JONAS MYRSTRAND
Jonas Myrstrand är regissör, manusförfattare, filmlärare, filmkurator och immersiv producent. Han har varit verksam sedan 1985, och utöver en bred medieproduktion har han även startat och lett flera utbildningar. Sen 1995 driver han det egna företaget StudioJox som gör bland annat dokumentärer och VR. Nyligen kombinerades dessa i VR-filmen Gbg Minnesvarv, där åskådaren får kliva in i rollen som varvsarbetare i Göteborg under stadens industriella storhetstid.

Jonas Myrstrand har tidigare arbetat med Intercult under Bridging Digital där han hållit i workshops, och kommer att vara konstnärlig ledare under den nya 10 dagarskursen med fokus på planering, filmning och redigering. Jonas leder både introduktionen till VR på SITE med planering och manus, och ett av de sista kurstillfällena där deltagarna får testa redigeringsprogram i dator eller mobil och hur man arbetar sig fram till en “final cut”.SUPERFICIAL MACHINES – ADAM WITTSELL
Superficial Machines är ett kollektiv som undersöker nya finansieringsmodeller och digitala uttrycksformer inom musikupplevelser. Adam Wittsell är en av kollektivets medgrundare samt drivare, och har arbetat med 3D-animation för film och TV sedan mitten av 90-talet. Han har tidigare drivit AR/VR-labb och har utvecklat nya metoder för att samskapa i VR med hjälp av generativ grafik, videoströmmar och sensorer.

Under två av VR-kursens dagar kommer Adam att leda ett praktiskt utforskande av hur man kan använda digitala medier och teknik på ett sätt som förstärker meningsskapandet i innehållet. Hur intentionen och människan lyfts fram snarare än abstraheras och eller döljas, samt hur publiken och deltagarna kan få en starkare närvaro och i vissa fall vara medskapare..


 

ONGOING REALITIES
Ongoing Realities (OR) är en scenkonst duo och plattform som genom koreografi utforskar vad som händer när dans sammanflätas med olika digitala teknologier. Detta sker genom konstnärliga installationer för scenuppföranden och för platsspecifika event. Nyligen var de verksamma med installationen / performanceverket
O n e som ställdes ut på Stockholm Fringe Festival 2022, och nu i november framför de What comes through på Dansmässan i Dansens hus.

OR leds av koreograferna Johan Brandholtz och Anna Näsström, som har lång erfarenhet av att hålla i workshops, föreläsningar och paneldebatter för alla som är intresserade av konstnärligt arbete i VR. Under denna kurs kommer de att ge en introduktion till området VR i mötet med koreografi och andra konstnärliga uttryck utifrån Ongoing Realities perspektiv och arbete. Workshopen avser även ge en introduktion till fältet nationellt genom att introducera kursdeltagarna till några genomförda projekt från olika aktörer samt kritiskt diskutera dessa. Workshopen avser också ge möjlighet att testa VR-upplevelser och sätta dessa i en konstnärlig kontext samt ges möjlighet att med stöd formulera en idé till ett VR-projekt eller annan projektidé med digitalt skapande.
.


 

ROBIN JONSSON
Koreografen Robin Jonsson har skapat och turnerat sina verk i nära femton år. Hans föreställningar involverar ofta robotar och dekonstruktioner av hur mänskliga rörelsemönster överförs och representeras av artificiella skapelser. Nyligen var Robin verksam med Alone together, som framfördes på Dansens hus där publiken fick stå uppe på scen med VR-glasögon, medan skådespelarna Robin och roboten Alex uppförde själva pjäsen på annat håll.

Under kursen kommer Robin presentera och diskutera frågor som; vad är det som får en konstnär att börja med VR, och hur mycket tid och ansträngning läggs ned på att nå en viss kompetensnivå? Vilken inställning bör man ha när man ger sig in i digitalt skapande?


JOSEPHINE RYDBERG
Josephine Rydberg är verksamhetsutvecklare för crossmedia vid Region Gävleborg och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola.

I Rydbergs forskning undersöker hon former för beteende och berättande i immersiv VR. Josephine Rydberg beskriver att användandet av sociala vr-plattformar för möten och interaktioner nästan känns som ”på riktigt” men med en del väsentliga förskjutningar där hon undersöker: vilka är de, och hur kan vi anpassa sättet att berätta?

SITE
SITE är en del av Konstverket i Farsta som rymmer ateljéer, studios och verkstäder för scen- och bildkonstnärer. SITE är framför allt ett produktionshus för den professionella samtida scenkonsten med fokus på dans, och erbjuder en mängd olika lokaler, konstnärsresidens, kunskap- och kompetensutveckling för scenkonstnärer och andra relevanta kulturverksamheter.


.

RIKSTEATERN
Riksteatern består av hundratals lokala riksteaterföreningar plus en stor mängd andra anslutna organisationer. Målet är att skapa och förmedla scenkonst, och via Riksteaterns residens får verksamma inom scenkonst tillgång till lokaler och expertis för att utveckla sitt konstnärskap och färdigställa sina produktioner.

Med hjälp av den materiella teatermiljön utforskars möjligheter att förstärka och förlänga en kulturupplevelse. Deltagare testar inspelningsutrustningar och påbörjar inspelning. 


SENSUS STUDIEFÖRBUND
Sensus är ett studieförbund som jobbar med relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor. Tillsammans med deras medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar de mötesplatser för kultur och bildning i hela Sverige.

Till toppen