Vår resa genom VR-världen går vidare inom kursen ”Skapa Scenkonst med VR”.

Under det tredje kurstillfället fick våra deltagare möta Adam Wittsell från Superficial machines. Kollektivet Superficial Machines vision är att skapa verktyg och metoder för att skapa evenemang utanför gränserna för fysiska arenor, så att alla kan gå med och interagera oavsett plats eller enhet. De utnyttjar Web3-koordinationsverktyg och digitala tekniker som VR/AR för att uppnå detta.

Under två intensiva dagar har deltagarna fått skapa virtuella miljöer i skissprogrammet Shapes XR (gratisapp!). Kreativiteten flödade när de virtuella rummen växte fram, alltifrån en 3D modell av ett redan existerande scenrum , en modell av en fysisk scen för att testa VR-idéer till en skiss till ett sagolikt scenrum för en planerad barnteater-produktion och även ett storyboard till VR-upplevelsen ” Death to the clones”.

Det är fascinerande att uppleva hur teknik och fantasi kan samverka för att skapa sceniska miljöer som bryter barriärerna mellan den fysiska och den virtuella världen.

Tack till vår handledare Adam och till våra modiga deltagare som utmanar sina gränser för teknik och skapande och i tanken vågar passera gränsen för det fysiska scenrummet.

SE MER FRÅN TRÄFFEN HÄR!