I torsdags startade vår nya kurs ”Skapa Scenkonst med VR” med en tvådagars workshop på SITE – Production Centre for Performing Arts. Kirsten fortsätter med 10 tillfällen under våren och eget arbete.
Här får deltagarna tillsammans med Jonas Myrstrand , immersiv filmare och producent, pröva hur och om VR-tekniken kan fylla ett behov i scenkonsten.
Under denna kurs undersöker vi frågorna: Vilka möjligheter finns det för VR, inom 360-filmning, och kan det förstärka kulturupplevelser? Deltagarna kommer också att låna hem utrustningen och producera ett eget verk.
Vi vill tacka Jonas för denna ”learning by doing” unika upplevelse och SITE för gästfriheten!
Kursen är en praktisk implementering av VR metoden som vi tränade på inom ramen för Bridging Digital Erasmus+ i samarbete med Instytut Kultury Miejskiej Fablevision och Hellenic Adult Education Association

Disclaimer 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”