Den 26 maj väljer vi som bekant vilka 21 personer som under de kommande fem åren ska representera oss i Europaparlamentet – EU:s direkt folkvalda ”riksdag” som tillsammans med medlemsländernas regeringar lagstiftar för 500 miljoner medborgare och världens största marknad. Vad inte alla vet är att hälften av riksdagens lagstiftning och en kommunfullmäktiges dagordning handlar om frågor som beslutas på EU-nivå. EU-valet spelar alltså en enormt stor roll för vår vardag, vårt land och vår framtid.

Men det är inte därför som vi menar att EU-val 2019 är viktigare än någonsin. Nästa års EU-val äger rum i ett helt annat sammanhang än tidigare val. Inte någon gång i modern tid har våra representativa demokratier varit utsatta för så stora påfrestningar och utmaningar som nu. Krafter både inom och utanför EU utmanar flera av de värderingar, principer och rättigheter som vi länge har tagit för givna. Att rösta – på vad du är för eller emot – handlar nu om mer än sakpolitiken. Det är också ett sätt att värna vår demokrati, och det tror jag att vi är överens om.

När du röstar i valet till Europaparlamentet är det du och ingen annan som väljer de personer som kommer att fatta viktiga beslut dagligen. Parlamentet beslutar tillsammans med rådet för EU:s årliga budget som och kan utöva sin rätt att anta eller avvisa det budgetförslag som EU-kommissionen presenterar. Europaparlamentet utövar demokratisk kontroll över EU:s institutioner, exempelvis över ledamöterna i EU-kommissionen. Sedan 2014 har valen till Europaparlamentet haft en avgörande betydelse på utnämningen av EU-kommissionärer och EU-kommissionen och dess ordförande. När du som medborgare lägger din röst väljer du därför inte bara ett parti och dess kandidater, du påverkar också valet av EU-kommissionens ordförande.

Några exempel på områden där Europaparlamentet har lagstiftat:

  • Avskaffandet av roamingavgifter i Europa.
  • Antagandet av bestämmelser för att begränsa effekterna av global uppvärmning genom att minska utsläppen av växthusgaser från bilar, industri och elverk.
  • Skydd av upphovsrätten i Europa i den digitala tidsåldern.
  • Garanti för insyn i förhandlingar om handelsavtal mellan EU och tredjeländer.
  • Garanti för skydd av personuppgifter.
  • Bestämmelser som försvarar principen om ”lika arbete, lika lön” med översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare.
  • Skapandet den europeiska åklagarmyndigheten för att bekämpa bedrägeri.
  • Antagandet anti-penningtvättsåtgärder som bidrar till kampen mot terrorism.
  • Inrättandet en europeisk kustbevakning och gränsbevakningsbyrån för att kontrollera EU:s yttre gränser.

Vill du vara med och engagera vänner, arbetskamrater, familj och bekanta i EU-valet? Bli aktiv volontär eller passiv supporter av Europaparlamentets kampanj #denhärgångenröstar jag här!