Bild: Claudio Centonze

2023 blir det Europeiska Kompetensåret!
”The European Year of Skills” 

När Sverige inleder sitt ordförandeskap i Ministerrådet är det också början på ett nytt Europaår. Vissa år bestämmer EU ett tema som bland annat ska stimulera debatt och uppmärksamma både allmänheten och ländernas regering på en viss fråga. Temat för nästa år ska se till att vuxna och unga praktiserar och vidareutbildas för att minska arbetslösheten och höja kompetensnivåerna inom EU. Fokuset på utbildning och kompetensutveckling blir en smidig fortsättning på temat Europaåret för ungdomar, eftersom betoningen på medborgarnas betydelse i framtiden förblir central. 

En ökad skicklighet inom arbetskraft kommer bidra till innovation och effektivitet hos både den gröna och digitala omställningen i Europa!