Inför produktionen av 2018 och 2019 års seminarieprogram tar vi gärna del av dina åsikter för att bygga ett program som intresserar er. Vilka frågor tycker du att vi ska lyfta under året? Vad tycker du att vi ska jobba på inför årets program?

Med denna utvärdering vill vi få en överblick av vilka seminarier som du som frilansare skulle vara intresserad av att ta del av. Du kanske deltar för att ta del av vårt nätverk? Eller för att få mer information om dina rättigheter? Eller vill du ta del av våra verktyg?

Ta del av vår utvärdering här!