Hur skapar man digital scenkonst och teater med VR för att vidareutveckla scenkonstens användning och komplement av digitala verktyg?

 

I detta webbinarium möter du Jonas Myrstrand, (Filmare, FilmCurator och Immersive producer) som ger en överblick om olika digitala berättarverktyg och tekniker som idag utvecklar och utvecklas inom scenkonsten. Webinariet är en inspelning från workshopen ”Det nya normala” som hölls på Kulturreservatets folkhögskola som en del av vårt projekt Bridging Digital, ett europeiskt samarbete som finansieras av Erasmus +. Ur innehållet:

  • Hur kan scenkonsten utvecklas med hjälp av digitala verktyg som kan fungera även med teknik som de flesta redan har tillgång till?
  • Hur har scenkonstens aktörer anpassat sig till de nya förutsättningarna som uppstod när de fysiska upplevelserna byttes mot digitala under pandemin?
  • Vilka digitala verktyg kan man använda sig av för att utveckla scenkonsten och publikmöten?

Detta webbinarium ingår i vår serie Digitala verktyg för scenkonstaktörer med stöd från Kulturrådet.

Disclaimer 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”