I början av maj 2022 höll våra partners Adult Education Association en workshop i Aten, där deltagarna diskuterade den kreativa dialogen mellan konst och digital teknik inom vuxenutbildning. 

Huvudämnet för workshopen var omvandlingen av teaterpraxis till digital produktion och hur den kunde användas i utbildningsprocessen.

Nedan  kan du se en kort video (på Grekiska) från workshopen. 

Disclaimer 

”The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”