Den 3 december deltog Europa Direkt Intercult i seminariet EU och klimatet – inför COP 24” i Europahuset diskuterades breda klimatfrågor ur ett globalt och EU-perspektiv med inbjudna talare. Fokus låg på hur EU går vidare från Parisavtalet och vad som är prioritet för parterna inför mötet i Katowice. Hur ser EU:s långsiktiga planer för klimatet ut fram till 2050 och hur ser näringsliv och civilsamhälle på situationen?

Missade du evenemanget kan du ta del av vår sammanfattning nedan: 

Pierre Schellekens, vice kabinettschef för EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete, inledde med att ensam diskutera klimatfrågor med moderator Johan Kuylenstierna där den stora frågan var hur EU jobbar för att rädda klimatet. Den nya strategin för klimatet är viktig för att den skapar inte bara en långsiktighet utan stakar även ut en ny väg och riktlinjer för alla parter att jobba efter. Målet är alltså att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, och Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö på Svenskt Näringsliv, var också inbjudna till samtalet där de fick möjlighet att nämna sina synpunkter på den nya klimatstrategin. Svenskt näringsliv välkomnar den nya strategin med ett netto noll-mål till 2050 där samsynen är väldigt stark kring en hög ambitionsnivå bland de olika industrierna, och en bibehållen långsiktig konkurrenskraft krävs för genomförande.

Naturskyddsföreningen är i grunden positiva men betonar, med bakgrund till IPCC:s rapport, att det är brådskande och EU bör vara ambitiösare liksom tydligare hur man ska nå klimatmålen.

Gällande vad de ansåg var viktigast att COP 24 kommer fram till betonar de bland annat att det är viktigt att 1,5 graders rapporten lämnar ett stort avtryck, att man har en fortsatt hög ambitionsnivå, att regelboken kommer på plats, eftersom det avgör kvalitén på Parisavtalet, och att man inser att det politiska läget ser annorlunda ut i dag än vad det gjorde för tre år sedan.

Läs mer om COP24 här.