Kulturrådet har öppnat årets ansökningsomgång för EU-stöd till översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Är du ett bokförlag som arbetar med översättning, utgivning, distribution och/eller förmedling av romaner, noveller, dramatik, poesi, grafiska romaner eller ungdomslitteratur?

Du kan välja att ansöka mellan två-årigt eller tre-årigt stöd och kraven varierar från översättning av minst tre och högst tio titlar under den två-åriga projektperioden och minst tre och högst tio titlar per år för den tre-åriga perioden.

Deadline: 23 maj 2018

Läs mer på Kulturrådets hemsida!