Den 29 september arrangeras Forskarfredag i Stockholm, en dag då ungdomar från åk 9 och gymnasiet får chansen att träffa forskare och ta reda på mer om vetenskap. Intercult är med i den del av forskarutställningen som handlar om EU-frågor. Evenemanget äger rum i AlbaNovas universitetscentrum samt i Vetenskapens hus mellan kl 9.00-15.00.

Kom och diskutera EU-frågor med oss och lyssna på spännande föredrag!

Vad är Forskarfredagen?
ForskarFredag vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. 

Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga. Lokala aktiviteter arrangeras av bland annat lärosäten, science centers, kommuner, regionförbund, science parks, museum och forskningscenter och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Läs mer om Forskarfredagen här!