Den 14 juni stänger Europa Direkt Intercult kontoret för sommaren. Det innebär att du inte kan komma i kontakt med oss på telefon och att det kan dröja till augusti tills vi är tillgängliga på mejl. Kontoret öppnar igen den 1 augusti.

Vill du komma i kontakt med en annan representant för EU? Kontakta Europa Direkt’s huvudkontor i Bryssel på 00 800 6789 1011 alternativt kontakta dem via mejl.

Glad sommar!