EU-programmet Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och kan sökas för internationella samarbeten med kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.

Programmet är uppdelat i två programområden: Europeisk hågkomst och Demokratiskt delaktighet och engagemang. Söker du för ett projekt inom Europeisk hågkomst ska bidraget främja reflektion om EU:s moderna historia och skapa diskussion inför EU’s framtid. Söker du för ett projekt inom Demokratiskt delaktighet och engagemang ska bidraget uppmuntra medborgare till att engagera sig i frågor som rör det europeiska medborgarskapet och EU:s demokratipolitik.

Deadline: 9 september 2018. 

Läs mer och ansök här.