Den 19 juni 2018 presenterade KEA undersökningen ”Creative Europe: Towards the Next Programme Generation” om Kreativa Europa för Europaparlamentet. KEA representerar i rapporten följande rekommendationer för framtidens Kreativa Europa:

  • En bearbetning av budgeten för att få strukturella förändringar med pan-europeiska effekter och tillgängliggöra programmet för fler aktörer, med hänvisning till programmets låga resultat och höga krav för samfinansiering.
  • Stötta en större skala av innovativa, sektorsövergripande samarbeten och kreativa projekt.
  • Stärka synergier med andra stödprogram inom EU för att göra kultur till en självklarhet i andra områden och samarbetsprojekt.
  • Optimisera synergier mellan Kreativa Europa Media/Kultur med 2 DG Communications.
  • Stärka Kreativa Europas internationella dimension genom att implementera EU-strategin för internationella kultur relationer.
  • Förstärka Kreativa Europas påverkan för social innovation genom att stötta och belöna existerande nätverk av sociala innovatörer.

TA DEL AV RAPPORTEN I SIN HELHET HÄR