Culture Action Europe’s senaste rapport presenterar principer och åtgärder för att på bästa sätt bevara resultatet av Europaåret för kulturarv

Europaåret för kulturarv är ett initiativ som uppmuntrar till en modern förståelse för vårt gemensamma kulturarv. Denna förnyade version, täcker alla konstformer och syftar till att sammanföra människor och skapa gemenskap mellan människor och medlemsländer, samt sammanföra historia, nutid och framtid. Ett Europa som skyddar kreativitet och kulturell mångfald är ett Europa som med all säkerhet kan se tillbaka på historien för att hitta energin till att ta att gå in i framtiden.

Europaåret för kulturarv har möjliggjort utbyten av kulturarvsexperter, Europeiska och nationella institutioner, intressenter och medlemmar i Culture Actions Europe. Europaåret har fostrat för bättre inte-institutionella och sektorsöverskridande samarbeten. Det har även skapat en bättre förståelse för konvergenspunkter mellan artister och kreatörer som arbetar med kulturarv över hela Europa, vilket avgränsar arenan för en gemensam europeisk åtgärd.

För att inte förlora de resultat som tillkommit av Europa året för kulturarv, har Culture Action Europa sammanställt riktlinjer i rapporten Fast Forward Heritage, som du kan ta del av via länken.

Ta del av rapporten i sin helhet här.