Det pågår en intensiv lobbying i Europa för en tydligare markering av kulturens roll i europeisk politik. Kultursektorn driver en kampanj för att i god tid innan en ny EU budget tas fram påverka politiker i EU Parlamentet till att förstå kulturens roll och värde för Europas framtid. Det immateriella värdet ska så klart omsättas i högre anslag till fonden Kreativa Europa i den kommande budgeten. Intercult, som har varit aktiv såväl på den europeiska som på den svenska politiska arenan, inbjuder kollegor från den svenska kultursektorn till ett seminarium med mer information och diskussion om hur vi från Eskilstuna kan påverka den europeiska debatten.

Syftet med seminariet var för våra deltagare att få inblick i hur europeiska nätverk arbetar med planer för kulturens roll i  framtida Europa och hur vi kan kanalisera vårt kulturarbete för att stärka EU projektet. Seminarier bjuder på inblick i två olika sätt att påverka genom politiken: lobbying i Europaparlamentet om kulturens värde och kollektiv europeisk organisering av och för kulturarbetare.

Talare:                          

  • Iwona Preis (Intercult)
  • Mattias Desac (Folk och Kultur)
  • Karolina Windell (Kulturanalys Norden, Myndigheten för Kulturanalys)
  • Mona Kaanan (Kultur- och fritidsnämnden)