AMPLIFY – SAMTAL OM KULTURENS ROLL I DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID
TORSDAG 25 NOVEMBER, 11:00 – 15:45
Kostnadsfritt men begränsat antal platser, anmäl dig här: (europadirekt@intercult.se)

Vi vill höra Din röst – om kulturens roll – i det europeiska projektets framtid !

Intercult och Europa Direkt Stockholm arbetar med att främja debatten om europeiska kulturfrågor i Sverige och ansluter oss därför till dialogen om det europeiska projektet framtid. Tillsammans med våra samarbetspartners inbjuder vi till ett samtal i Botkyrka som samarrangeras med Trans Europe Halles, Subtopia, Blivande, Smart Coop, Fanzingo, Medborgarskolan och The Good Talents.

Den 25 november 2021 samlar vi en grupp bestående av Dig som arbetar som frilansande kulturarbetare, kulturproducent, ungdomsaktivist, kulturaktivist, representant för kulturens paraplyorganisation, representant för en förening som jobbar med kvinnor, ungdomar eller etniska minoriteter.

I Subtopias gästfria lokaler bjuder vi in till ett samtal om civilsamhällets röst i offentliga europeiska debatten och om kulturens möjligheter att få en starkare roll i skapandet av Europas framtid.

Resultaten kommer att sammanställas till en lista med förslag. Förslagslistan kommer att publiceras på Konferensen om Europas framtid publika plattform och ingå i en samling med rekommendationer från 12 andra länder som kommer presenteras direkt för Europaparlamentet, genom vår partner, det pan-europeiska nätverket Culture Action Europe(CAE).

PROGRAM
Datum: 25 November 2021
Plats: Studio 3, Subtopia Rotemannavägen 16, Botkyrka
Tid: 11.00- 15.45
Arrangörer: Europa Direkt Stockholm, Intercult, Trans Europe Halles Anmälan: Du är välkommen att anmäla dig till europadirekt@intercult.se (Med ämnesrad/titel: Anmälan till Amplify event 25 november 2021)

Under mötet ska vi diskutera centrala teman och frågeställningar kring synen på kultur i Europas framtid och identifiera tre nyckelförslag kring kultur som kan föras fram till Konferensen om Europas framtid.

  • Hur skulle du beskriva ett ”bättre Europa”?
  • Vilka problem ser du i ditt lokala arbete med kultur som behöver uppmärksammas mer runt om i Europa?
  • Vad finns det för missuppfattningar om ditt område?
  • Vilka möjligheter ser du och dina kollegor i ert lokala arbete med kultur som bör uppmärksammas mer i Europa?
  • Hur kan kulturen bidra till Europas framtid?

Agenda
11:00 – 12:00 Välkomna och Icebreaker
12:00 – 13:00 Lunch
13.30 – 13:45 Välkomstord från representanter för Europakommissionens representation i Sverige
13:45 – 15:45 Workshop

 

Vad är Europa Direkt Stockholm Europa Direkt Stockholm (EDS) fungerar tillsammans med värdorganisationen Intercult som resurscentrum om europeiska frågor för såväl kultursektorn som för den breda målgruppen medborgare i Stockholm. Europa Direkt Stockholm har som uppdrag att informera allmänheten och kultursektorn om EU- relaterade frågor i enlighet med Europakommissionen prioriteringar. Vi har varit en del av Europa Direkt nätverket sedan 2009. EDS är det enda kontoret i Sverige med spetskompetens om kulturens villkor i Europa men även med gedigen allmän kompetens om europeisk politik. Vår tillgänglighet i Stockholm i kombination med att vara en del av det europeiska nätverket bidrar till att minska avståndet mellan EU och medborgarna. Vi bevakar, kommunicerar och analyserar aktuell information om EU och den europeiska politiken. Vi anordnar webbinarium, föreläsningar och informationstillfällen och publicerar information på sociala medier.

Vad är Trans Europe Halles Trans Europe Halles är det europeiska nätverket av gräsrotskulturcentra. Det har legat i framkant av att återanvända övergivna byggnader för konst, kultur och aktivism sedan 1983. TEH-medlemmar konverterar övergivna byggnader över hela Europa till levande centra för konst och kultur. De förvandlar samhällen, stadsdelar och städer. TEH är ett av de äldsta och mest dynamiska kulturella nätverken i Europa. Baserat i Sverige, och har för närvarande 135 medlemmar i 39 olika länder över hela Europa.

Vad är Konferensen om Europas framtid Konferensen om Europas framtid är en rad debatter och diskussioner där människor från hela EU kan dela med sig av sina idéer och bidra till att skapa vår gemensamma framtid. Initiativet är det första i sitt slag. Det är en EU-omfattande demokratisk process med ett nytt offentligt forum för en öppen och inkluderande debatt om flera viktiga prioriteringar och utmaningar.

Vad är Amplify: Make the Future of Europe Yours Amplify: Make the future yours är ett projekt som arbetar i 12 Europeiska länder med att föra fram underrepresenterade röster till Europaparlamentet. Det främsta målet är att samla ideér, förslag, rekommendationer och oro kring synen på kultur i Europas framtid. Genom lokala evenemang kommer vi att tillsammans som grupp att skriva en uppsättning av rekommendationer. Dessa kommer sen att skickas in till Konferensen om Europas framtid för allmänheten att ta del av. Culture Action Europe kommer framföra dina rekommendationer, tillsammans med rekommendationer från sammanlagt 12 länderna direkt till beslutsfattarna i EU.

Vad är Culture Action Europe Culture Action Europe (CAE) är ett europeiskt nätverk av medlemsorganisationer, kulturorganisationer och individer som är engagerade i att främja kultur som en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling både lokalt och i europeisk skala. CAE är den första plattformen för att informera om åsikter och debatter om konst- och kulturpolitik i EU. Som det enda intersektoriella nätverket samlar CAE alla kulturella utövare, från scenkonst till litteratur, bildkonst, design, till samlingscentrum och aktivistgrupper. CAE tror på kulturens värde och värderingar och dess bidrag till utvecklingen av hållbara och inkluderande samhällen.