EU-kommissionen öppnade den 3 mars en webbplats för information kring coronaviruset (COVID-19). Förutom medicinsk information berörs bland annat konsekvenser för resor och makroekonomiska aspekter. Följ utvecklingen via webbplatsen här. 

EU-kommissionen arbetar på alla fronter för att stödja insatserna mot coronavirusutbrottet (covid-19). Det omfattar löpande samverkan med EU-länderna för att dela information, uppskatta behoven och se till att hela EU agerar samordnat.

Fem kommissionärer samordnar det här arbetet:

  • Janez Lenarčič ansvarar för krishantering
  • Stella Kyriakides ansvarar för alla hälsofrågor
  • Ylva Johansson ansvarar för frågor som gäller våra gränser
  • Adina Vălean ansvarar för transportfrågor
  • Paolo Gentiloni ansvarar för makroekonomiska aspekter

Följ utvecklingen via svenska myndigheter här:

📍 Folkhälsomyndigheten
📍 Krisinformation.se
📍 Din regions webbsida
📍 Din kommuns webbsida