För dig som arbetar i kultursektorn och kreativa näringar är det alltid en utmaning att nå ut till publik. Under Coronapandemin har det mesta av våra produktioner flyttats online och det är viktigare än någonsin att nå sin publik via digitala plattformar. Hur skapar du innehåll i sociala medier som människor vill ta del av och hur ökar du antalet följare som vill se dina inlägg? Hur lyckas du engagera din publik?
Välkommen till en inspirationsföreläsning och utbildning om sociala medier med Europaparlamentet, Europa Direkt Intercult och Per Grankvist!
Björn Kjellström, Europaparlamentets kontor i Sverige, kommer inleda inspirationsföreläsningen med några ord om nätverket ”Tillsammans i Europa” samt EU:s och vår demokratis utmaningar.
Per Grankvists specialitet är att förklara komplexa ämnen på ett begripligt sätt, något han gör varje vecka som chefredaktör på ”Vad Vi vet. Politik” som fick sitt genombrott i samband med förra valet. Per kommer att berätta om sina erfarenheter av sociala medier och resan från noll till 20.000 följare på hundra dagar och miljontals visningar i veckan. Hur kan vi skapa engagemang hos allmänheten kring frågor som berör dem, inte minst mellan EU-valen som hålls vart femte år? Sociala media är ett perfekt verktyg för detta och Per kommer att ge sina bästa tips!
När? Den 19 januari kl. 14.00-15.00
Var? Inspirationsföreläsningen hålls på Zoom och möteslänken skickas till den e-post som anges i anmälan.