Creative FLIP arrangerar tillsammans med EU-kommissionen, DG Utbildning och Kultur konferensen “CCS Ecosystems: FLIPPING THE ODDS” den 28-29 januari 2020.

I flera år har tillgängligheten för finansiering, utvecklingen av innovation och entreprenörskap samt olika stödsystem för de kulturella och kreativa näringarna legat högt på agendan för flera beslutsfattare och organisationer som verkar inom KKN i Europa. Flera initiativ har skapats som garantischeman, match-finansiering och andra stödformer och program inom KKN. Samtidigt har landskapet för finansiering genomgått en rapid utveckling. Även om flera initiativ har initierats för att utveckla nya ecosystem och finansiellt stötta den kreativa sektorn har flera aktörer misslyckats med att utveckla deras potential för entreprenörskap. För att förbättra tillgängligheten till finansiering behöver vi integrera flera initiativ till ett gemensamt stödsystem för att fortsätta utveckla den kreativa sektorn.

Konferensen syftar till att bjuda in organisationer, rådgivare, finansiärer och beslutsfattare på alla nivåer för att diskutera finansiering för aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Vill du vara en del av samtalet? Registrera dig för att få en plats på konferensen.

När: 28-29 Januari 2020
Var: LaVallée Creative Hub – Molenbeek
Rue Adolphe Lavallée 39, 1080 Brussels
PROGRAM

Sista anmälningsdag 20 januari 2020. Anmäl dig här.