Vad händer om översättare från svenska till polska möter översättare från polska till svenska? Är deras erfarenheter och tankar kring översättning lika eller finns det stora skillnader mellan översättarens villkor, möjligheter och utmaningar i Polen och i Sverige?

Deltagarna i en Workshop för Översättning av Svensk Facklitteratur som leds i Warszawa av författaren och översättaren Katarzyna Tubylewicz besöker Stockholm och träffar tre erfarna översättare av polsk litteratur till svenska Irena Grönberg, Tomas Håkanson och Patricia Cukrowska.

Under mötet berättar översättarna om sina yrkeserfarenheter samt läser fragment av sina översättningar. Vi diskuterar översättarens roll och uppgift i dagens Europa med mycket kommersiella och mer och mer homogena bokmarknader. Vad kan vi göra för att bygga nya kulturbroar mellan Polen och Sverige?

OBS!
Mötet är öppet för alla, men antalet platser är begränsat. Om du vill delta i evenemanget, mejla oss på warsztaty.nonfiction@gmail.com

Mötet är organiserat med stöd från Kulturrådet – Swedish Arts Council, Intercult och Artrage förlag