Eurodesk är ett europeiskt informationsnätverk riktat till unga som skapades 1990.

Som en stödorganisation till Erasmus+ ger Eurodesk information om utbildningsrörlighet tillgänglig för ungdomar och de som arbetar med dem. Med ett nätverk bestående av 39 Eurodesk-center kopplade till lokala informationsleverantörer i 37 europeiska länder, ökar Eurodesk medvetenheten om europeiska möjligheter och uppmuntrar unga människor att bli aktiva medborgare!

2023 är det europeiska kompetensåret – #europeanyearofskills
Kompetensåret lyfter vikten av kompetensutveckling samtidigt som Europas återhämtning förstärks. Genom relevant kompetens följer möjligheter att framgångsrikt navigera i förändringar på arbetsmarknaden och att fullt ut engagera sig i samhället och demokratin.

Eurodesk kommer att bidra till kompetensåret genom att, via informationskampanjer och evenemang, lyfta bidrag om internationell/europeisk rörlighet för att öka kompetensutvecklingen.

Missa inte kommande möjligheter för dig som ung i Europa och följ ”EURODESK opportunity finder” på sociala medier och hemsida.