Varmt välkommen till invigningen av Vaxholms nyaste offentliga konstverk ” Fiskarflicka”!

En skulptur av Anna Gerge kommer att högtidligen avtäckas:
Live på Borgmästargården, Ullbergs Väg 3—7, Vaxholm
Torsdag den 15:e juni 2023
Kl. 15 – 17

Fri entré, öppet för alla och fika på plats!

HITTA HIT: Buss 670 till hållplats Timmermansvägen. Borgmästargården ligger ca 400 m från busshållplatsen.

SE vårt konstnärssamtal med Anna här: https://youtu.be/JzRnRWwQORQ   

I juni invigs ett nytt offentligt konstverk i Vaxholm! Med Vaxholms närhet till havet och sjöfartens historiska betydelse som utgångspunkt söker verket och dess konstnär väcka tankar om tidens gång, människans livslängd och miljöförändringar. Konstverket består av en skulptur föreställande en flicka som ser ut att vara sju eller åtta år gammal. Placeringen på Borgmästargården, som ligger vid Vaxholms äldreboende, leder tankarna till både nostalgi och generationsskiften. Skulpturen är i naturlig storlek och kommer att utgöra ett påfallande inslag i rumsupplevelsen på Borgmästargården.

⛵Den lilla flickan sitter och håller i en vaxholmssnipa. En snipa är en liten rodd- och segelbåt som länge använts av människor längs havskusten, sjöar och älvar i hela Norden för fiske, jakt och kommunikation. Snipan är spetsig i båda ändarna, och den byggs med överlappande plankor på liknande sätt som vikingatida långskepp. Vaxholmssnipan är en lokal variant av båten och vill åkalla Vaxholms lokala historia och kulturarv så som det knyter an till den större världen. Konstnären bjuder in oss att föreställa oss att barnet i skulpturen kanske har varit ute med mormor och morfar på sjön, kanske i en liknande båt som den hon håller i. Vad tänker flickan på? Hon funderar nog över samtiden, över havet och fisken. Kommer det att finnas mat för oss i havet även imorgon? Kommer havet att stanna där det är, eller kommer det att stiga tills både flickan och Borgmästargården ligger under vatten? Skulpturen är uppförd i tålig betong med marmorkross, och kommer förhoppningsvis att utgöra en del av Vaxholms offentliga konst för lång tid framöver.

🍀Anna Gerge är skulptör, målare och grafiker. Hennes bakgrund är inom bild- och konstterapi, och hon har doktorerat i bildterapi vid Aalborgs universitet i Danmark (2018). Annas konstverk har visats i både separat- och samlingsutställningar i konsthallar runt om i Sverige sedan 1996. Många av verken söker väcka frågor kring mänsklig sårbarhet och våra gemensamma erfarenheter. Anna har även skrivit flera böcker om meditation, kreativitet och psykoterapeutiskt arbete. Läs mer om Anna Gerges konstnärskap här: https://gerge.se/

👁️Lär dig mer om projektet “Eyelander” som utforskar frågor om klimat och kulturarv i Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv här: https://www.intercult.se/eyelander/

Använd hashtag #eyelanderstockholm och #konstivaxholm för att följa projektet på sociala medier!