Se konstnärssamtalet med Martin Christensen där han berättar om sin resa i projektet eyelander, sitt verk ”Arv” och hur han har arbetat med kultur- och naturarvet av ett gravfält vid Vigelsjö naturreservat i Norrtälje!
.
Arv är ett konstverk av Martin Christensen som utgörs av en visuell återgivning av en virtuell digital skulptur.
.
Verket tar sin utgångspunkt i en fornlämning i Vigelsjö naturreservat, ett gravfält från äldre järnåldern med stenhögar som vittnar om mänsklig aktivitet på platsen för omkring 2000 år sedan.
.
Skulpturen är en gestaltning av reflektioner över tidens gång, historia och framtid, människans och mänsklighetens arv, men också vår plats på jorden och vad som ligger bortom oss i tid och rum.

Martin Christensen
 är konstnär utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2006-2011). Martin är verksam inom samtidskonst, scenkonst samt digital produktion och arbetar som lärare i digitala 3D-tekniker på Kungl. Konsthögskolan.
.
Genom konsten vill Martin omsätta och bearbeta idéer och tankar om alltifrån det lilla personliga till det stora existentiella. Martins konst tar form i en bred palett av tekniker och medier, exempelvis interaktiva digitala 3D-tekniker, teckning, performance och installationer. Han ingår ofta i dialog eller samarbete med andra konstnärer:
.
Martins konst har visats bland annat vid Konst i Ån i Norrtälje (2011 och 2021), Arktikum i Rovaniemi, LIT i Tokyo. Han har varit medskapare, deltagit i och uppträtt i scenkonstproduktioner på bl.a Norrlandsoperan Umeå, Stockholms Dramatiska högskola, Fitz! Zentrum für Figurentheater Stuttgart och Schaubude Berlin.
.
Som en del av teknologi- och konstnärsduon Space Plunge (Martin Christensen och Martin Eklund) har samarbetsprojektet Art Plunge prisats på bl.a Siggraph Asia Tokyo 2018 och Laval Virtual Frankrike 2019.
.
Martin är utöver konststudierna även utbildad Data och systemvetare med inriktning på Datorspelsutveckling vid Stockholms universitet (2012-2015).

.

Läs mer om Martin Christensens konstnärskap här: https://martinchristensen.se/ 

Se konstnärssamtalet här: https://youtu.be/s2I1AgSmfOE 

Martin Christensen representerar Norrtälje kommun – Norrtälje konsthall – i projektet eyelander.