Bild av: Pixabay

Välkommen till ett samtal om klimat, hållbara städer och kultur!

Med anledning av besöket av många internationella forskare och experter i Stockholm för workshopen för vårt projekt ”SOS Climate Waterfronts” anordnar Intercult och Europa Direkt Stockholm tre ”Nordic Talk”-evenemang med titeln ”Framtiden för våra städer – Utmaningar och lösningar i Norden” – regionalt och internationellt”.

 

Session 2: ”Hur kan kultur/konstnärer bidra till stadens sociala motståndskraft?”

9 juni 2022
– fysiskt evenemang (inspelat och livestreamat)

Livestreamad från Intercults kontor på : S.O.S. Climate Waterfront och Nordic Talks Facebooksidor.

Tid: 10:00-10:45

Inbjudna talare:
– Hugi Ásgeirsson (SE) Medgrundare av Blivande & Cobudget
– Karen Jonkers (NL) Forskare och processchef C-REALIST
– Annika Bromberg (SE) Scenograf och kostymdesigner med fokus på internationell scenkonst och hållbarhet
.
Klimatförändringarna är en kulturell utmaning som kräver handling här och nu.
– Kan konstnärerna skapa ett gemensamt syfte?
– På vilket sätt kan vetenskaplig fakta översättas till mänskliga känslor och den immateriella frågan om klimatförändringar brytas upp i små personliga komponenter?
– Hur kan kulturhusen och organisationerna stödja den här typen av aktioner?De tre internationella experterna kommer att diskutera konstnärernas och kulturens roll i den globala frågan om klimatförändringar.

.
År 2005, i en artikel med titeln ”What the Warming World Needs Now Is Art, Sweet Art”, skrev 350.org grundaren Bill McKibben att även om vi visste om klimatförändringarna visste vi inte riktigt om det; det var inte en del av kulturen ännu. “Where are the books? The plays? The goddamn operas?” frågade han. En intellektuell förståelse av vetenskaplig fakta räckte inte – om vi ville komma framåt och åstadkomma en meningsfull förändring behövde vi engagera den andra sidan av våra hjärnor. Vi behövde närma oss problemet med vår fantasi – och de människor som var bäst lämpade att hjälpa oss att göra det, trodde han, var konstnärerna. (artistsandclimatechange.com)
.
Medan det ekonomiska och sociala värdet av konst och kultur börjar erkänns alltmer i städer – särskilt i de nordiska länderna – är det mycket mindre känt hur de kan bidra till skapandet av miljömässigt hållbara städer. Social motståndskraft är förmågan hos mänskliga samhällen att stå emot och återhämta sig från påfrestningar, såsom miljöförändringar eller sociala, ekonomiska eller politiska omvälvningar. Enligt många bedömare är klimatfrågan en kulturell utmaning. Kreativitet och konst genererar ekonomiskt och socialt kapital: de är viktiga för ekonomin, såväl som för hälsa och välbefinnande, social integration, förnyelse och kanske viktigast av allt, formar urban identitet. Nu inser vi att kultur också är avgörande för att skapa socialt sammanhållna städer som är motståndskraftiga, framtidssäkra och mycket roligare platser att bo på.
.

Evenemanget kommer att äga rum i Stockholm där demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, kulturarv, social relevans, ekonomisk potential och ekologisk profilering bidrar till att ge invånarna möjlighet att ta del av en kulturell och fysisk miljö som har betydelse för och påverkar dem.

.

Evenemanget är den andra delen av vårt Nordic Talks-event ”The future of our cities – Challenges and solutions in the Nordic region and internationally” finansierat av Nordiska ministerrådet & Nordiska rådet.

.
.
.