Ni har väl inte missat EU-kommissionens nyhetsbrev? Varje månad informerar EU-kommissionen om aktuella nyheter i EU och spännande evenemang. Anmäl dig till framtida nyhetsbrev här:  comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu

Nedan kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet:

”Kära EU-intresserade!

Igår besökte jag vackra, och givetvis soliga Karlstad, för att vara med vid invigningen av ett av våra nya EU-informationskontor, Europa Direkt Karlstad. För det är faktiskt så att det inte bara är vi här på EU-kommissionens kontor i Stockholm som entusiastiskt arbetar med EU-information. Vi har fantastiskt god hjälp av 16 lokala kontor runt om i Sverige –från Sjöbo i syd till Luleå i norr.

Tanken med dessa kontor är att man som undrande medborgare ska känna att man har EU-upplysning nära och med en lokal vinkel och insikt. Vad betyder t.ex. EU för Karlstad förutom fred och tillträde till världens största inre marknad? Igår i Karlstad pratade jag om hur EU-beslut som står på agendan på miljöområdet kommer att påverka Karlstadbon och hela Värmland mycket konkret inom en snar framtid. Detta för att demonstrera att EU-samarbetet inte är något abstrakt och fluffigt som händer långt borta utan istället verkligen berör vår vardag.

Jag berättade om det förslag till förbud för 10 engångsprodukter av plast som vi föreslagit från EU-kommissionens sida och som Europaparlamentet nu behandlar (plast står för 80% av nedskräpningen av våra hav). Jag tog upp den plastskatt som vi föreslagit på plastförpackningar, som inte återvinns (inte så populärt bland medlemsländerna dock). EU:s kemikaliebyrå har också fått vårt uppdrag att till januari undersöka vilka effekter som mikroplaster (som ju skapas när plastskräpet i våra hav bryts ned) har på vår miljö och hälsa – bl.a som underlag för eventuell ytterligare förslag till lagstiftning. Dessutom behandlas redan nu i höst striktare krav på dricksvatten och hur man bl.a. ska bättre kunna rena vatten från mikroplaster. Alla frågor som påverkar den lokala nivån.

Men våra informationskontor kan också informera om de EU-medel som står till förfogande. För Karlstad som ingår i regionen Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna och Gävleborg) står t.ex. 147 miljoner euro till förfogande för perioden 2014-2020 bara från den regionala utvecklingsfonden. Här finns många intressanta projekt. Kanske mest omedelbar nytta har Värmlandsbon av bredbandsutbyggnaden där EU-medel går in och delfinansierar det som inte är kommersiellt intressant. Men det finns också mycket spännande EU-projekt som handlar om bättre samarbete mellan industri, politik och universitet för att hjälpa till i diversifieringen av näringslivet från industrisamhälle till kunskapssamhälle.

Värdorganisationerna för våra Europa Direkt-kontor är ofta kommuner eller regionala myndigheter som är med och finansierar verksamheten. I genomsnitt finansierar vi från EU-kommissionens sida ca hälften av kostnaderna för kontoren. Total sett finns det 420 kontor spridda över samtliga EU-länder. De 16 svenska kontoren finns här:https://ec.europa.eu/sweden/services/contact-points_sv

Den 12 oktober inbjuder vi till ett seminarium med Christian Danielsson, generaldirektör för EU:s utvidgning och grannskap, för att diskutera EU-kommissionens förslag till ett nytt partnerskap EU-Afrika. Därefter kommer den 17 oktober EU- och handelsminister Ann Linde samt Cecilia Malmströms kabinettschef Maria Åsenius till Europahuset för att reda ut var vi står i olika globala handelskonflikter. Vi ser fram emot att se er i Europahuset då!

I övrigt fortsätter vi denna vecka att med spänning följa Brexit-debatten i Storbritannien och de olika utspel som görs denna vecka under de konservativas partikongress. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker talar idag i Europaparlamentet om EU-kommissionens förberedelser inför EU-toppmötet den 18 oktober där Brexit-förhandlingarna kommer att stå inför ett ”sanningens ögonblick” som chefsförhandlaren Michel Barnier uttryckte sig. Inte har man tråkigt inte när man jobbar med EU-frågor.

Trevlig EU-vecka!

Katarina Areskoug Mascarenhas

EU DENNA VECKA

Debattartikel i Dagens Industri: EU-frågor kräver snabba besked

”Problemen att få fram nästa regering fortsätter. När en ny regering finns på plats kommer Sverige att snabbt behöva ta ställning i förhandlingar i Bryssel på en rad områden med stor inverkan på det svenska samhället,” skriver Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Läs hela artikeln här

Europaparlamentet i Strasbourg

Den här veckan sammanträder Europaparlamentet i Strasbourg. Bland de lagar som ska röstas fram finns till exempel audiovisuella medietjänster, koldiuxidutsläpp från bilar och fri rörlighet för icke-personuppgifter. Dessutom debatteras bland annat prioriteringar inför EU-toppmötet 18-19/10, Rumänien och Europas framtid. Mer om veckans plenarsammanträde

Ministerrådet

2/10 Ekofin
EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i dag i Luxemburg. På dagordningen står bland annat penningtvätt och terrorism, momsregler och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet.
Mer om mötet

5/10 Informellt möte mellan handelsministrarna
Handelsministrarna möts i Hofburg Innsbruck där de informellt kommer att diskutera aktuella handelsfrågor.

Mer om mötet

Europeiska språkdagen
25/9 fylldes Europahuset av nästan 600 glada högstadie- och gymnasieelever från Stockholmsregionen som firade Europeiska språkdagen. Nätverket Språkdagen bjöd på ett mångkulturellt språkcafé där eleverna fick korta lektioner i ett tjugotal språk. Under språkcaféet delade vi ut prisen i Språkdagens nationella tävling som gick ut på att skriva en sång om ett språk. Tävlingen fick en mycket värdig vinnare i den musikaliska polyglotten Lia Lindman från Katedralskolan i Lund som skrev om det spanska språket. Tävlingens andrapris gick till Enock Tshimanga och tredjepriset till Michel Bongungu.

Pristagarna och deras låtar kan ni se och höra här:https://ec.europa.eu/sweden/news/20180926-edslang_sv

EVENEMANG

Code Week

På lördag börjar Code week! Är du intresserad av att koda? Oavsett om det är en app, en enkel sida eller mer avancerade projekt är kunskapen att koda ett framtidsyrke.  Har du velat testa men inte kommit dig för än? Passa på under Code week att lära dig en ny skill och öppna dörren till en växande bransch. Barn såväl som vuxna kan lära sig. På https://codeweek.eu/ kan du se vad som anordnas i närheten av dig.

22/10 EU:s utbildningsöversikt 2018

Med anledning av att EU-kommissionen i oktober publicerar årets utbildningsöversikt anordnar Utbildningsdepartementet, tillsammans med EU-kommissionen, ett seminarium den 22 oktober. Rapporten, som i år har ett särskilt fokus på demokrati- och medborgarskapsfrågor i skolan, presenteras av representanter för EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. Forskare och representanter för svenska myndigheter inom området kommer att kommentera resultaten och övriga deltagare kommer få möjlighet att ställa frågor och delta i samtalet.

Mer information + anmälan

23/10 Affordable housing – can Sweden learn from other EU countries?

  • To what extent is a lack of affordable housing currently a problem in Sweden?
  • What could public policy and the construction sector do to remedy the situation?
  • Which experiences from Austria and Denmark are relevant for the Swedish context?

Mer information + anmälan

Varje månad informerar EU-kommissionen om aktuella nyheter i EU och spännande evenemang. Anmäl dig till framtida nyhetsbrev här:  comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu.”