Är du arbetsledare eller chef inom en kulturorganisation?

Programmet Tandem Shaml stödjer experimentella
internationella kultursamarbeten mellan aktörer i Europa och Arabvärlden. Syftet är att skapa starka internationella nätverk inom kultursektorn i olika delar av världen.

Upp till 26 sökanden kommer att bjudas in till Tandem Shaml Partner Forum där det finn möjligheter att träffa en potentiell partner. Nio av dessa samarbeten kommer sedan väljas ut för vidare idéutveckling.

Deadline: 6 april 2018

 Läs mer här!