Maj till augusti 2024

Intercult leder det europeiska samarbetsprojektet Turning The Tide (TTT) och bjuder nu in lokala konstnärer att ansöka till ett digitalt residens i Stockholm. 

Vill du bli en del av vårt transnationella initiativ att uppmärksamma klimatkrisen i kuststäder genom konst?

Vi bjuder in konstnärer som arbetar med socialt engagerad konst och som vill ägna sig åt social rättvisa, att skydda naturen och åt klimatproblem i just kustmiljöer. Residenset kommer att pågå under tre månader, med tid för konstnärerna att göra efterforskningar och skapa kreativa verk som fungerar i en digital kontext. I residenset ingår också att framföra presentationer och visuellt material. Slutresultatet och och metod för presentation av verken kommer att beslutas i samråd mellan konstnärerna och residensets kurator, vilket ger konstnärerna möjlighet att presentera resultatet av sin undersökning på bästa möjliga sätt.

De medverkande konstnärerna bör kunna delta på digitala möten före, under och efter residenset som kommer att handla om feedback och uppföljning av arbetet. Minst ett konstnärswebbinarium kommer att organiseras för att möjliggöra dialog mellan TTT:s lokala och internationella konstnärer.

 

LOKALA STADSLABB
Konstnärer som valts ut till det tre månader långa lokala residenset kommer att delta i lokala stadslabb. Labben kommer att bestå av workshops, möten och event, under vilka konstnärerna kommer att fördjupa sina kunskaper om TTT:s teman (social rättvisa, miljö- och klimatfrågor) genom att arbeta i en digital kontext, presentera sina projekt under de digitala delarna av residenset, och stödja konstnärerna inom TTT:s internationella residens.

Resultaten av det digitala arbetet under residenset kommer att utvecklas och visas upp på TTT:s projekthemsida och på sociala medier.

 

VEM KAN SÖKA?
TTT välkomnar yrkesverksamma konstnärer från alla bakgrunder och områden, inklusive men inte begränsat till visuell konst, performance/scenkonst och multimedia.
Konstnärerna förväntas aktivt engagera den lokala befolkningen, fostra gemenskap och samarbete. Vi tar gärna emot ansökningar från konstnärer från olika stadier av sina karriärer som kan engagera sig fullt ut i evenemangsprogrammet och den konstnärliga processen samt bidra till labbens publika del.

Tidigare erfarenhet med projekt som fokuserar på natur, ekologi eller socialt engagerad konst är önskvärt men inte ett krav för medverkan.

Goda kunskaper i engelska är nödvändigt.

 

ARVODE
Konstnärer som valts ut för medverkan i projektet TTTs lokala residens kommer att erhålla ett arvode på 3 000 euro.

Den effektiva arbetstiden är 30 dagar under 3 månader (02/05/2024-03/08/2024).

Om du är intresserad av det lokala residenset i Stockholm är du varmt välkommen att ansöka via den här länken innan den 1 april 2024.

 

Om projektet:
Turning The Tide (TTT) är en ambitiös konstnärlig intervention och en transdisciplinär dialog vars syfte är att kreativt svara på de specifika hot som klimatförändringar medför i städer nära kust och vattendrag. Projektet söker engagera lokala konstnärer, stärka ohörda röster och väcka uppmärksamhet om miljöproblem i kuststäder. Genom samarbete mellan aktörer i fyra europeiska städer använder TTT metodologin “Cultural planning” (kulturplanering) och socialt engagerade konstnärer för att kunna leda ett internationellt experiment för att utforska konstnärers och lokalbefolkningens potentiella bidrag till klimaträttvisa och narrativet kring klimatförändringar. 

TTT-projektet drivs av fem partnerländer – Intercult (Sweden), Artit (Grekland), Vienna Education Academy (Österrike), DEAR HUNTER (Nederländerna) och the Urban Culture Institute (Polen), i samarbete med Fablevision (Skottland) och nätverket River//Cities.

 

W
Disclaimer
FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. VIEWS AND OPINIONS EXPRESSED ARE
HOWEVER THOSE OF THE AUTHOR(S) ONLY AND DO NOT NECESSARILY REFLECT
THOSE OF THE EUROPEAN UNION OR CREATIVE EUROPE.
NEITHER THE EUROPEAN UNION NOR THE GRANTING AUTHORITY CAN BE HELD
RESPONSIBLE FOR THEM.