Den 26 november deltog Europa Direkt Intercult i ett seminarium med tema EU:s rättigheter och värden på Europahuset i Stockholm.  I centrum för diskussion stod hur EU jobbar för att skydda demokratin och främja gemensamma europeiska rättigheter och värden. Vad kan civilsamhället göra och hur kan svenska gräsrotsaktörer främja den demokratiska utvecklingen på europeisk nivå?

Missade du evenemanget kan du ta del av vår sammanfattning nedan: 

Björn Kjellström från Europaparlamentets Sverigekontor började med att inleda med information om deras kampanj ”Den här gången röstar jag”, en partipolitiskt neutral kampanj vars syfte är att öka valdeltagandet i EU-parlamentsvalet den 26 maj 2019. Eftersom det här valet äger rum i en annan kontext än tidigare val är det extra viktigt att göra sin röst hörd i nästa års EU-parlamentsval.

Klas Jansson som moderator diskuterade med Bodil Valero om uppkomsten till det nya programmet och vad hon vill att det ska åstadkomma. Som bakgrund till förslaget ligger den europeiska pelaren för sociala rättigheter som ska ge människor uppdaterade och ändamålsenliga rättigheter, liksom ett växande högerextremt inflytande inom EU vilket innebär att våra gemensamma europeiska värderingar måste skyddas. I programmet för rättigheter och värderingar syftas det till att jobba med demokratifrågor inom EU där civilsamhällesorganisationer lättare ska kunna söka EU-medel, som tidigare ofta varit både tidsödande och komplicerade att söka liksom redovisa. Likaså ska medel oftare gå till lokala organisationer istället för till kommuner och statliga organisationer.

Inbjudna till panelsamtal var också myndigheter och organisationer som är berörda av förslaget; Lotta Jarvenius Rössner från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Céline Giertta från Transparency International Sverige, Anna Livion Ingvarsson från PEN Internatonal och Madelaine Seidlitz från svenska Amnesty. De pratade om sina synpunkter på EU:s arbete kring rättigheter och värden liksom gav sina synvinklar på det nya förlaget.