Onsdag den 22a mars arrangerade Intercult & Europa Direkt Stockholm ett webbinarium om kulturell och digital innovation. Samtalet hade tre representanter från; European Theatre Convention, Riksteater och Riksantikvarieämbetet.

SE LIVESÄNDNING HÄR!

Özgul Demiralp (Digital Kommunikationsansvarig) och Christy Romer (Kommunikationschef) representerade European Theater Convention.
Från digital strategi till digital praktik. ETC är det största nätverket av offentligt finansierade teatrar i Europa. ETC har 55 medlemmar från 30 länder. Syftet är att alla dessa länder skall arbeta tillsammans för att koppla ihop teater. ETC kämpar även för en starkare teatersektor. Varför är digitala aktiviteter fundamentala var en fråga som uppmärksammades? För att det är praktiskt när man arbetar med medlemmar från hela Europa genom till exempel zoom, webbinarier och online events. ETC gav exempel på deras projekt Young Europe IV där de arbetar med 9 teater från 7 olika länder för att göra nya produktioner i skolklasser. De som inte har tid eller råd att gå till teater, varför inte skapa ett konstnärligt arbete i en annan form (digitalt) som gynnar många i samhället. ETC använder sig av olika online verktyg som till exempel online bibliotek på deras hemsida där de berättar att de inte ser digital teater som en ersättning för traditionell/fysisk teater, det är ett annat verktyg som kan användas för att nå en bredare publik.

Björn Sundberg (Programledare, Digital omställning på museiområdet) representerade Riksantikvarieämbetet.
Björn Sundberg började sin presentation med att diskuterade musikindustrin och hur utvecklingen gick från att vi köpte fysiska medier med musik (cd, kassettband) till webbutiker som Apple, Napster och Spotify. Björn använde sig av detta exempel för att tillämpa samma metafor på människor som arbetar med kulturarvet. Kulturarvsarbetet finns i kunskapsbranschen. Idag, när vi söker information, använder vi ofta internet som stöd. Museerna måste därför veta hur man samarbetar med publiken på internet, mer digitalt innehåll måste skapas och att fler tjänster utvecklas till en bred målgrupp.

Vad har museerna och vårt kulturarv för nytta av att använda digitala verktyg och online-alternativ?
På internet har traditionella gränser inte samma effekt som de har i den fysiska verkligheten. Till exempel kan museum idag samarbeta och skapa samt kombinera större kollektioner av det lokala kulturarvet. Museum i Norra Sverige kan exemplevis, istället för att enbart berätta historien om lokala föremål, berätta om föremål från flera olika museum och platser i landet och- eller internationellt. Detta kan kan ge ett holistiskt förhållningssätt till kulturarvet. Björn talade också om att internets möjligheter hjälper sektorn att nå nya målgrupper utan att behöva lägga större resurser på marknadsföring eller finansiering. Något som understöks under presentationen var att den digitala innovationen är en betydande del för framtiden och utveckling av vårt levande kulturarv men kommer inte ersätta det fysiska.

Nickoletta Jordö (Chef Marknad & Publik) Riksteatern.
Riksteaterns arbete med onlineverktyg och digital innovation har delvis utvecklat print portal (trick portalen) där marknads-teamet lägger till aktuella produktionslanseringsbilder, som lokala föreningar går in och beställer egna skräddarsydda affischer direkt från tryckeriet. Riksteatern arbetar även med att utveckla projekt, som till exempel ett nytt scenkonstformat som de kallar ”tre rum” och det spelas interaktivt och upplevs samtidigt i tre sammanlänkade scener i Norge, Sverige och Finland. I dessa tre länder finns det skådespelare på varje scen som tillsammans spelar med skådespelare på de andra scenerna, i ett möte – online. Även publiken är sammankopplad digitalt från varje land och scen.
Streaming scenkonst (riksteater play) som skapades under pandemin var också ett verktyg och plattform för att publiken skulle få tillgång till en högkvalitativ scenkonst.

Sammanfattningsvis
Efter detta samtal kan vi konstatera att digitala inovation inom kultursektorn inte ersätter det fysiska mötet mellan upplevelse och publik/åskådare. Digitala verktyg skapar istället tillgänglighet till en bredare publik och kan inkludera flera att ta del av kulturen. De digitala verktygen har även skapat nya perspektiv på hur exempelvis drama, scenkonst och kulturarv kan upplevas idag. En viktig del av den digitala utvecklingen globalt är de samarbeten, både på lokal och internationell nivå, som digitala verktyg möjliggör och kommer fortsätta att utveckla.


Stort tack till fantastiska presentationer och samarbete!