Tack för det fantastiska seminariet, samtalet om klimat och kultur är viktigare än någonsin!

Onsdag den 26:e april arrangerade Europa Direkt Stockholm ett seminarium om Klimat och Kultur med panelen:

Ingmar Rentzhog,
 grundare & VD för We Dont Have Time. ”We Don’t Have Time” är världens största granskningsplattform för klimatet som har som mål att öka medvetenheten om klimatförändringarna och påverka makthavare att agera mer kraftfullt för att bekämpa klimatkrisen.

Charlie Andersson, European Youth Parliament Sweden (Öst). EUP är en partipolitiskt obunden, ideell förening och forum som jobbar med att unga engagerar sig i samhällsfrågor och uppmuntrar öppenhet för olika kulturer. Genom att delta i samhällsdebatten och lyssna på olika perspektiv kan unga lära sig mer om hur samhället fungerar och hur man kan påverka det. EUP tror på att den fria åsiktsbildningen är grundläggande för ett fungerande samhälle.

Louise Lindén, LiveGreen festivals. LiveGreen har utvecklats från en ungdomsdriven festival till ett team av innovatörer, eventproducenter och hållbarhetsexperter med en imponerande verktygslåda och bred kompetens inom hållbarhetsområdet. Idag är de en ledande aktör inom branschen och du kan få en inblick i deras framgångsrika strategier genom att delta i seminariet.

Talarna diskuterade vikten av att arbeta ihop för att skapa en bättre värld, oavsett om man är på en festival, om man är ung eller om man arbetar på en internationell nivå kan man bidra med att leva mer hållbart.

Under samtalet var fokusfrågorna;
– Varför är kulturella och kreativa näringar viktiga för hållbarhet och klimatfrågor både lokalt, nationellt och i Europa?
– Kan verksamma inom kultursektorn och kulturpolitiken erbjuda lösningar på klimatfrågan som tidigare saknas eller behöver förstärkas?

Klimat- och kulturfrågan är mer betydelsefull än någonsin och påverkar oss alla, inte bara i Sverige utan också globalt. Det är av yttersta vikt att vi arbetar tillsammans för att skapa en mer hållbar värld för kommande generationer. Genom att integrera kulturella och kreativa näringar i våra ansträngningar kan vi främja förståelse, medvetenhet och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Detta kräver samarbete på lokal, nationell och internationell nivå för att utveckla innovativa strategier och främja hållbarhet i alla samhällssektorer.

Stort tack till fantastiska presentationer och samarbete!