EU-kommissionen arrangerar tillsammans med Riksantikvarieämbetet ett seminarium med tema Kulturarvet i EU – vad händer efter Europaåret? den 5 februari.

Kulturarv ingår i många av EU:s politikområden, bland annat utbildning, forskning, jordbruk, socialpolitik, regional utveckling och internationella förbindelser. Europaåret för kulturarv 2018 har bidragit till att sätta kulturarvet på agendan i EU, nationellt och regionalt. Med Europaåret som utgångspunkt i bjuder EU-kommissionens representation i Sverige och Riksantikvarieämbetet in till en eftermiddag för att sammanfatta effekter, erfarenheter, utblickar mot framtiden och finansieringsmöjligheter.

När? 5 februari 2019, 13:00-16:00
Var? Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Anmäl dig här! (Obs! Senast den 1 februari) 

Medverkande:
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Lars Amréus, riksantikvarie och generaldirektör för Riksantikvarieämbetet
Christer Gustafsson, professor vid Uppsala universitet
Robert Berggren, handläggare regionalt tillväxtarbete, Tillväxtverket
Lovisa Petersson, handläggare regionalt strukturfondsprogram, Tillväxtverket