Svenska Paneuropaföreningen arrangerar i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige ett seminarium den 14 maj med tema Fyra samtal om Europa: Vad krävs av en union?

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65
Datum: Måndagen den 14 maj
Tid: 13:30 – 17:00
Anmäl dig senaste den 10 maj till 
Post@Paneuropa.se

De samtalsämnen som kommer att lyftas är:

En demokratisk framtid för den Europeiska Unionen?
Tillsammans med Lars Anell, EU-ambassadör.

Hur kan man betrakta den extremism och populism som upptar de europeiska regeringarnas uppmärksamhet?
Tillsammans med Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé.

The French perspective of the EU role in a new security policy context?
Tillsammans med David Cvach, Frankrikes stockholmsambassadör.

När en stor inflytelserik medlem lämnar unionen, vad betyder brexit för handel och andra fundamenta?
Tillsammans med Oscar Wåglund Söderström, enhetschef kommerseråd Kommerskollegium

Eftermiddagen avslutas med mingel.

Läs mer på Paneuropaföreningens hemsida.