På onsdag den 12 september kl. 09:00 CET kommer den Europeiska kommissionens ordf. Jean-Claude Juncker leverera sitt sista State of the Union-tal i Europaparlamentet. Han kommer ta fasta på det händelserika året som gått, presentera Europeiska kommissionens prioriteringar för det kommande året och ange hur Kommissionen kommer att ta itu med de mest akuta utmaningarna som unionen står inför.

I år kommer ligger fokus på att presentera vad Juncker-kommissionen har åstadkommit, och vilka utmaningar som väntar dess efterträdare.

State of the Union-talet kickstartar traditionellt dialogen mellan Kommissionen, Europaparlamentet och Rådet (i enlighet med Lissabonfördraget) för att förbereda kommissionens arbetsprogram 2019. Talet kommer att följas av en (oftast livlig) debatt mellan Europaparlamentarikerna. Både talet och efterföljande debatt kan ni se live här och även i efterhand. Ett transkript av talet kommer att publiceras här efter talets slut.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.