Intercult erbjuder en workshop där vi presenterar verktyg för strategiskt partnerskapsbygge med syfte att ansöka om europeisk finansiering. Genom workshopen får du ta del av verktyg för partnerskaputveckling på EU-nivå. Hur bygger vi starka partnerskap till våra projektidéer?

Målgrupp: Organisationer och föreningar som arbetar med kulturfrågor och projekt. Kursen riktar sig till organisationer som har eller funderar på att arbeta tillsammans med partners i andra länder.

Upplägg: Cirka 2 timmar totalt med avsatt tid för frågor och diskussion.

Fokus: Strategiskt partnerskapsbygge för dig och din organisation.

För prisuppgift och frågor: info@intercult.se