Vill du veta mer om EU på ett lättillgängligt sätt? EuroparlTV är Europaparlamentets videoservice på webben med syfte att informera EU-medborgare om parlamentets aktiviteter och hur parlamentarikernas arbete formar EU:s politiska utveckling och hur de lagar som antas påverkar våra liv som EU-medborgare.

EuroparlTV tillhandahåller även information om EU’s olika processer.

Vill du veta hur Beslutsprocessen i EU ser ut? Klicka här!

Vill du kortfattat veta vad EU egentligen tillgängliggör för dig som EU-medborgare? Klicka här!

Utöver utbildningsvideos hittar du även livestreaming från Europaparlamentet och nyheter i filmformat. Textning finns på majoriteten av alla EU-språk, bland annat svenska.

Läs mer här!