Hur syns och hörs kvinnor och män i nyhetsmedia?

Vem kommer till tals i nyhetsmedier? Och hur påverkar det vår världsbild? Välkommen på ett panelsamtal om kvinnors synlighet i svenska och europeiska medier och kvinnors ställning i mediebranschen, den 8 mars i Europahuset i Stockholm.

Hur påverkar dessa siffror jämställdheten inom mediesektorn och samhället i stort? Kan en jämlik könsrepresentation i media och mediebranschen vara vägen till ett mer jämställt Europa? I mars väntas Europaparlamentet rösta om ett betänkande om jämställdhet inom mediesektorn i EU.

Datum: Torsdag 8 mars
Tid: Kl. 09:30-11:00 (registrering och frukost från klockan 09:00)
Plats: Europahuset plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm
Obligatorisk anmälan här! 

Medverkande:
Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker
Linnéa Engström (MP), Europaparlamentariker
Malin Björk (V), Europaparlamentariker
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
Jeanette Gustafsdotter, VD, TU Medier i Sverige
M.fl