Eurobarometern presenterar en opinionsundersökning som genomförts under perioden 5 till 19 november 2017 i samtliga medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. Svenskarna har totalt sett en positivare bild av EU än EU-genomsnittet, i Sverige har 41% en positiv bild av EU i jämförelse med genomsnittet som ligger på 40%. Svenskarna har även mer förtroende för EU än genomsnittet. 52% av svenskarna anser att de har förtroende för EU i kontrast till genomsnittet för alla 28 medlemsländer som ligger på 41%.

Mest positivt inställda till EU i Sverige är ungdomar i åldern 15 till 24 och precis som majoriteten av EU-medborgarna anser svenskarna att migration är EU:s viktigaste fråga.

Resultaten kommer från Eurobarometern, en opinionsundersökning som genomförts under perioden 5 och 19 november 2017 i samtliga 28 medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen.

 

Läs hela rapporten här.