Den 19′ februari deltog Culture Action Europes ordförande Robert Manchin i intressemötet för ”the European Agenda for Culture” som arrangerades av vicegeneralen för utbildning och kultur, Jens Nymand-Christensen. CAE lyfte vikten av att framtidssäkra agendan för kultur samt vikten av att uppmuntra till mobilitet för artister och kreativa arbetare som en del i skapandet av en hållbar demokrati i Europa.

CAE uppmuntrar kulturaktörer till att ta del i EU-undersökningen som syftar till att avancera EU-kommissionens agenda för kultur, 10 efter införandet 2007.

Delta i undersökningen här!

Deadlinen för undersökningen är 5 mars.